Aftrekbaarheid van studiekosten en scholingskosten

Studeren is een dure aangelegenheid. Naast het verkrijgen van de basisbeurs, zijn er nog diverse leenmogelijkheden bij financiële instanties, maar een ook vaak voorkomende oplossing is dat de ouders bijdragen in de studiekosten.

 

Het grote voordeel van deze privé bijdragen is dat ze tot een bepaald bedrag aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de betalende ouder. Hier kunt u meer lezen over de aftrekbaarheid ten aanzien van de belasting, van de studiekosten betaald door de ouders en zelf betaalde scholingskosten.

Aftrekbare studiekosten
Ouders kunnen de kosten voor het levensonderhoud van de kinderen tot 30 jaar van de belasting aftrekken. Onder dit levensonderhoud vallen dus ook het collegegeld, de studieboeken of wel de scholingskosten. Er is heel wat voor nodig voordat de ouders het maximaal aftrekbare bedrag bereikt hebben en alle kosten moeten wel aangetoond kunnen worden. Daarnaast moet de student uitwonend en in hoge mate financieel afhankelijk zijn van de ouders. Hij mag geen geld bijverdienen of geld lenen van de IB-Groep.
Een andere mogelijkheid is dat de ouders jaarlijks een belastingvrije schenking doen aan de student. Eenmalig mag dat bedrag zelf drastisch hoger liggen. Ook bij een renteloze lening van ouders aan student zijn vele belastingvoordelen te halen.

Aftrekbaarheid scholingskosten
Onder de noemer scholingskosten, vallen alle uitgaven die gerelateerd zijn aan een opleiding of studie waarmee later via arbeid een inkomen verworven kan worden. De uitgaven moeten wel direct te maken hebben met de betreffende opleiding of studierichting. De scholingskosten zijn aftrekbaar als de opleiding die gevolgd wordt nodig is om na afronding een passend beroep uit te kunnen oefenen. Daarnaast moet de studie een doel dienen, zoals verbeteren van de financieel-economische of maatschappelijke positie of het op peil houden van beroepsgerichte kennis en vaardigheden. Voor het aftrekken van de scholingskosten is een maximum vastgelegd, wat inkomensafhankelijk is.
Onder de aftrekbare posten vallen de studie- en collegegelden, de studiematerialen zoals boeken, readers en zelfs ook computerkosten. Let echter op het volgende. De aftrekbare post betreffende computerapparatuur kan ingediend worden mits deze aan een aantal eisen voldoet. De computer moet gebruikt worden voor studiedoeleinden van de huidige studie, hij moet door de belastingplichtige aangeschaft zijn en de aanschafprijs moet gemiddeld zijn. Het afschrijvingsbedrag kan in dit soort situaties dan afgetrokken worden van de belasting.
Al met al kunnen financiële bijdragen van de ouders in de studie van hun kind, nog een redelijk aantrekkelijke business zijn, mits beide partijen daar een passende overeenkomst in kunnen vinden.